Menü Kapat

Kullanım Koşulları

teknolojihukuk.com’a (“Site”) hoş geldiniz. Bu Site, Teknoloji ve Hukuk Yayıncısı (“Teknoloji ve Hukuk”) tarafından işletilmektedir. Bu Site’yi kullanmadan önce lütfen burada yazan Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları” veya “Sözleşme”) dikkatlice okuyunuz. Site’yi kullanan tüm kullanıcılar, bu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır. Teknoloji ve Hukuk, Kullanım Koşulları’nı her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikten sonra da Site’yi kullanmaya devam eden Kullanıcı’lar güncel Kullanım Koşulları’nı ve yapılan değişiklikleri de kabul etmiş sayılırlar.

Kullanım Koşulları’nı okumak için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Site içeriği (“İçerik”), Site’de yer alan tüm bilgileri, makaleleri, çalışmaları, görüşleri ve vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’de yer alan her türlü yazıyı, işareti, görseli ve tasarımı ifade eder.

Kullanıcı (“Kullanıcı” veya “Kullanıcılar“), bu Site’yi herhangi bir platform üzerinden okuyan, takip eden, ziyaret eden, paylaşan ve herhangi bir şekilde bu Site’ye erişim sağlayan ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde bu Site’yi kullanan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

Bu Site’de yer alan ve yazarlarca hazırlanan İçerik’ler ve yazarların kişisel özellikleri yalnızca İçerik’in yazarını bağlar. Teknoloji ve Hukuk, yazarlarca hazırlanan İçerik ve yazarların kişisel özellikleri nedeniyle hiçbir konuda veya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu Site’de yer alan tüm İçerik yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmış genel nitelikte bilgiler olup hiçbir şekilde hukuki danışmanlık veya hukuki görüş olarak nitelendirilemez. Bu sebeple, bu Site’de yer alan İçerik, hiçbir şekilde hukuki danışmanlık veya hukuki görüş olarak kullanılmamalıdır.

Teknoloji ve Hukuk, bu Site’de yer alan İçerik’in doğruluğunu, güncelliğini veya eksiksiz olduğunu garanti etmez. Teknoloji ve Hukuk, bu Site’de yer alan İçerik’in yanlışlığı, eksikliği veya güncel olmamasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.

Teknoloji ve Hukuk, bu Site’deki içeriğe dayanarak gerçekleştirilen herhangi bir eylem veya eylemsizlik ile doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sonuç için sorumluk kabul etmez ve sorumlu tutulamaz.

Bu Site’de yer alan tüm İçerik’in fikri mülkiyet hakları münhasıran Teknoloji ve Hukuk’a aittir. Teknoloji ve Hukuk’un kanuna uygun olarak verilmiş açık yazılı izni olmadan Site İçerik’inin herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması ve/veya kullanılması yasaktır. Site İçerik’inin hukuka aykırı olarak kopyalanması, çoğaltılması ve/veya kullanılması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, The Digital Millennium Copyright Act ve uluslararası fikri mülkiyet anlaşmaları kapsamında hukuki ve cezai sorumluluğa yol açar.

Bu Site, Teknoloji ve Hukuk’un kontrolü dışındaki diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Teknoloji ve Hukuk, bu tür sitelerin içeriğinden sorumlu değildir, bu tür sitelerle ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz ve bu sitelerde bulunan veya bu sitelerden erişilebilen bilgileri, materyalleri, ürünleri veya hizmetleri desteklemez ve onaylamaz. Diğer sitelere bağlanan Kullanıcı’lar bu tür sitelerin kullanılmasından ve bu tür siteler tarafından sunulan herhangi bir bilgi, malzeme, ürün ve hizmetin kullanılmasından yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Teknoloji ve Hukuk veya bu Site’ye katkıda bulunanlar, Kullanıcı’ların bu Site’ye erişmesinden veya bu Site’yi kullanmasından kaynaklanan sözleşmenin ihlalinden, haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka bir şekilde doğrudan, dolaylı özel, cezai, arızi veya başka bir şekilde meydana gelen herhangi bir kayıp veya zarardan veya herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’lar bu kullanım koşullarını kabul ederek Teknoloji ve Hukuk veya bu Site’ye katkıda bulunanlara karşı yukarıdaki belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dava, talep, tazminat ve diğer tüm hak ve iddialarından feragat eder. Kullanıcı’lar yukarıda belirtilen kısıtlamaların bu sözleşmenin temel unsurlarından olduğunu ve Site’nin bu kısıtlamalardan ari olarak kullanıcılara sağlanmayacağını kabul eder.

Bu Site’ye katkıda bulunanlar, Site’de yer alan İçerik’in doğrulunu, güncelliğini veya eksiksiz olduğunu garanti etmez. Bu Site’ye katkıda bulunanlar, bu Site’de yer alan İçerik’in yanlışlığı, eksikliği veya güncel olmamasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.

Bu Site’ye katkıda bulunanlar, bu Site’deki içeriğe dayanarak gerçekleştirilen herhangi bir eylem veya eylemsizlik ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili herhangi bir sonuç için sorumluk kabul etmez ve sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar bu Site’yi herhangi bir yasadışı amaç için veya bu Kullanım Koşulları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmayacağını kabul eder. Bu Sözleşme ile birlikte bu Site içeriğinin Kullanıcılar tarafından hukuka, dürüstlük kuralına ve bu kullanım şartlarına aykırı kullanılması nedeniyle Teknoloji ve Hukuk veya bu Site’ye katkıda bulunanların uğradıkları zararı (avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi kabul eder.

Teknoloji ve Hukuk’un bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün katı bir şekilde uygulanması konusunda ısrar etmemesi, herhangi bir hüküm veya haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.

Bu Kullanım Koşulların’da yer verilen başlıklar yalnızca kolaylık sağlanması amacıyla eklenmiş olup, bu Sözleşme’nin yorumlanmasında dikkate alınmaz.

Bu Kullanım Koşulların’da yer verilen “ve” ve “veya” ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Aksi açıkça anlaşılmıyorsa bu Kullanım Koşulları’nda yer verilen çoğul sözcükler tekili, tekil sözcükler ise çoğulu içerir.

Teknoloji ve Hukuk Site’de yayımlanan İçerik’leri tek taraflı olarak yayımdan kaldırma hakkına sahiptir.