Menü Kapat

Kategori: Tüm Yazılar

Dijital Oyunların Fikri Mülkiyet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

A. GİRİŞBelirli kurallar etrafında şekillenen oyunlar çok uzun yıllardır eğitim ve eğlence aracı olarak kullanılmaktadır. Yalnızca kurallarını değiştirerek yeni bir oyun türü yaratabileceğimiz bir fikir ürünü olmasına rağmen teknolojinin gelişimiyle birlikte “oyun” kavramına yüklediğimiz anlam ve türleri de evrimleşmiştir. Zihin…

Metaverse ve Hukuki Boyutu

A. GİRİŞGünümüzde gittikçe artan sosyal medya kullanımıyla birlikte sosyal medya hukuku ve dijital ortamlarda insan haklarının korunması ile ilgili tartışmaların ardından blockchain, sanal gerçeklik ve metaverse kavramları da dijital dünyada yerini aldı.  Devletlerden ve kurumlardan bağımsız olarak tüm dünyada dikkat…

İnternet Erişim Özgürlüğüne Getirilen Kısıtlamalar

A. GİRİŞİnternet günümüzde birçok alanda bilgiye erişimimizi hızlandırıp hayatımızı kolaylaştırmakta ve hayatımızda geniş yer kaplamaktadır. Bu durum birtakım dezavantajları da beraberinde getirmektedir. İnternet üzerinden bilgiye erişimimiz ve kendimizi ifade etmemiz elbette sınırsız değildir; düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, düşünce ve…

KVKK ve GDPR Çerçevesinde Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

A. GİRİŞVeri biliminin günlük hayattaki kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Bu artışla beraber veri toplama ve işleme süreçlerinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların giderilmesi ve bu süreçlerin kontrol edilmesi adına çeşitli hukuki düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerle sürecin taraflarına -ilgili…

Blockchain ve Kripto Para Sistemlerinin Kişisel Veri Güvenliği Sorunu

A. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz teknolojik çağ günlük yaşantımıza çeşitli yenilikler getirmeye devam ediyor. Son zamanlarda sıkça işittiğimiz blockchain ve kripto para sistemleri de hayatımıza teknolojinin gelişmesiyle birlikte girmiş teknoloji ve sistemlerden bazılarıdır. Devletlerden ve kurumlardan bağımsız olarak kendi içinde varlığını…

Otonom Araç Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluk

A. GİRİŞYakın gelecekte günlük hayatımızın büyük bir parçası olacak otonom araçların trafik kazalarına karışması halinde ortaya çıkacak hukuki sorumluluk meselesi, teknolojinin gelişmesi ile birlikte tartışmaların şiddetlendiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyadaki örneklere bakıldığında hukuk sistemlerinde otonom araçların sebep olduğu…

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Kapsamında Influencer Marketing Uygulamalarının Değerlendirilmesi

A. GİRİŞSon yıllarda, sosyal medyanın hayatlarımızda önemli bir parça haline geldiği su götürmez bir gerçektir. Sosyal medya kullanımının sürekli artışıyla birlikte, pek çok sektör gibi reklamcılık sektörü de faaliyetlerini sosyal medya üzerinden yürütmeye başlamıştır. Bu faaliyetlerin en sık karşılaşılanı influencer…