Menü Kapat

Kategori: Kişisel Verilerin Korunması

KVKK ve GDPR Çerçevesinde Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

A. GİRİŞVeri biliminin günlük hayattaki kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Bu artışla beraber veri toplama ve işleme süreçlerinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların giderilmesi ve bu süreçlerin kontrol edilmesi adına çeşitli hukuki düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerle sürecin taraflarına -ilgili…

Blockchain ve Kripto Para Sistemlerinin Kişisel Veri Güvenliği Sorunu

A. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz teknolojik çağ günlük yaşantımıza çeşitli yenilikler getirmeye devam ediyor. Son zamanlarda sıkça işittiğimiz blockchain ve kripto para sistemleri de hayatımıza teknolojinin gelişmesiyle birlikte girmiş teknoloji ve sistemlerden bazılarıdır. Devletlerden ve kurumlardan bağımsız olarak kendi içinde varlığını…

İşe Girişlerde Yapılan Psikanaliz Testlerinin KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi

A. GİRİŞŞirketler, bünyesinde pek çok personel bulundurmakta ve personellerinden kişisel verilerini içeren pek çok bilgi, belge ve doküman talep etmektedir. Bu belge ve dokümanların talep edilmesi, özellikle özlük dosyalarının oluşturulmasında önem arz etmektedir. Ancak bazı işverenler uygulamada, işe alım süreçlerini…

Uzaktan Eğitim Uygulamasının Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları Işığında Değerlendirilmesi

A. GİRİŞTüm dünyada hayatın her alanında etkisini gösteren COVID-19 Pandemisi’nin eğitim alanında yarattığı en önemli değişiklik, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitim modeline geçilmesi olmuştur. Uzaktan yapılan eğitimin parçası olarak, işlenen derslerin görüntü ve sesleri kaydedilmektedir. Ayrıca sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla,…

Unutulma Hakkı

A. GİRİŞBilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi; bilginin serbest yayılımı ve bireysel self determinasyon arasında bir denge oluşturma ihtiyacını getirmiştir. Bu denge literatürde “bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya…

İşverenin Sır Saklama Yükümlülüğü Çerçevesinde İşçilere Ait Özel Nitelikli Kişisel Veri İşlemesine İlişkin Değerlendirmeler

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRK HUKUKU’NDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLERKişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk yasal düzenleme Almanya’nın Hessen eyaletinde 1970 yılında yapılmış olup Avrupa Konseyi’nin 1981 tarihinde yürürlüğe giren 108 No’lu Sözleşmesi’nden itibaren bu alana ilişkin çalışmalar…

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Kararı Kapsamında Çalışan E-Postalarının İşveren Tarafından Denetlenmesi

ÖZETAnayasa Mahkemesi’nin 12 Ocak 2021 tarihli ve 2018/31036 Başvuru numaralı kararında, başvurucunun kurumsal e-posta içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar verilmiştir.A. GİRİŞ5…

Açık Rıza

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Kapsamında Açık Rıza

A. GİRİŞ07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi kişisel verilerimizin işlenmesi için verdiğimiz açık rıza kavramıdır. KVKK’nın “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde, açık rıza: “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve…